Sälja

Image Credit: 3dprint.com

Den nordiska marknaden

Den nordiska regionen (Norge, Sverige, Finland och Danmark) med sin ~14 biljoner ekonomi anses vara en av de tio största ekonomierna i världen och den femte största marknaden i Europa. Naturen för marknaden i norra delarna av Sverige, Finland och Norge (även känt som den arktiska regionen) är vitt spridd, med små befolkningscentra som är dyra att betjäna pågrund av de långa avstånden och höga fraktkostnaderna.

Tillverkningsföretag i norra regionerna är i stort sett små och medelstora företag (SMF). Tillverkningsindustrin fokuserar mer på att sänka kostnaderna och utveckla ekonomier som gör snabba framsteg med ny teknik. Små och medelstora företag (speciellt tillverkande företag) står inför stora utmaningar som geografisk avskildhet från den stora marknaden och en låg kapitalomsättningsgrad. För att möta dessa utmaningar måste tillverkning i arktiska regionen utveckla egna affärsmodeller och marknadsstrategier som garanterar hållbarheten i sin verksamhet.

Tillverkningsstrategier

Företag behöver inte enbart identifiera tillämpningar och delar att tillverka med additiv tillverkning (AM), utan även se över sin marknadsstrategi överlag för att se hur teknologin kan möjliggöra innovation och ge värde åt den övergripande verksamheten. Istället för att hitta produkter som passar teknologin, få teknologin att passa produkt och affärsmodellen.

Albara_ AM-production_arrow

Disruptiv teknologi

Medan ny teknik ibland kan genomföras med befintliga affärsmodeller är AM-tekniken disruptiv i den utsträckning att det kan krävas en viss omformning eller återuppbyggnad av affärsmodellen för att fånga dess värde.

Affärsmodellsanslutningar

AM-teknologi möjliggör i stor utsträckning fri formgivning och personalisering av produkter. En konsument-centrerad affärsmodell föreslår en förändring av produktiviteten från tillverkaren till konsumenten. Förbättringar i Internetkapacitet (den så kallade ”Web 2.0”) gör det än mer möjligt att upprätta en direkt kontakt mellan tillverkare och konsumenter, vilket gör  det möjligt för dem att producera egna personliga produkter.

Den nya affärsmodellen behöver vara effektiv i termer av kostnadsreducering av tillverkningsplattformen, förenklad nåbarhet mellan säljare och köpare, öppenhet i hela leveranskedjan, nyttja opportunistiskt beteende och påskynda inköpsprocessen via direktanslutning.

Den konsument-centrerade affärsmodellen representerar en övergång från massproduktion till massanpassning till personlig produktion, vilket skapar en nödvändighet att flytta mot en mer decentraliserad utbudskedjestruktur för att omfamna den enskillde konsumentens centrala roll i värde-skapande-fångande-processen.

Ekonomiska aspekter av att 3D-printa komponenter

3D-printing är per volymenhet en relativt dyr process. SLM-processen bryr sig däremot inte om geometrin är enkel (kub) eller komplex utan det är mängden pulver som behöver smältas som har störst påverkan på kostnaden. Delvis därför kan processen fortfarande vara ekonomisk. För att 3D-printing ska vara ekonomiskt hållbar behöver fördelarna av processen nyttjas. Exempelvis genom reducerat material genom komplex design, tillförd funktionalitet, minskad montering eller konstruktioner som annars inte går att göra.

Exempel

En rapport för de första två exemplen finns här: C3TS_Demonstration parts

1. Tving (för robotar) – viktreducering genom topologioptimering

I detta fall är komponentvolymen 0.033 dm³ och stödstrukturerna är 0.005 dm³ (15%). Efterbearbetning tar 25 minuter per del (avlägsna från byggplatta, fräsa och blästra). Tid för utskrift för en komponent är 8,5 timmar och kostar 660€, men om fyra byggs simultant på samma plattform tar det 16 timmar och kostnaden per del blir ca 330€.

2. Gasblandare – konsolidering av delar

Denna demonstratordel (minskad montering) var speciellt anpassad för 3D-printing och har endast 2,2% stödmaterial och kräver 30 minuter efterbearbetning per del (5 minuter att avlägsna från plattform, 20 minuter fräsning och 5 minuter blästring. Att skriva ut endast en tar 11 timmar och kostar 880€, medan det för fyra stycken samtidigt tar 29 timmar tillen kostnad av 580€ per del.

3. Munstycke för brandbekämpning

För Turnhill har en första version av munstycken tillverkats i 316L (rostfritt stål). Mer detaljer finns i denna Rapport 4_Munstycke för brandbekämpning. För utskrift av 200 samtidigt (med multipla varianter) bedöms det ta 5 dagar och 13 timmar att 3D-printa och efterbearbetning är 30 minuter per del (mestadels manuellt), vilket resulterar i en kostnad närmare 100€ per del (som kan minskas genom mer kostnadseffektiv efterbearbetning).

Detta bildspel kräver JavaScript.

 

janfrostevarg

Project coordinator