Test

Image Credit: NASA/JPL-Caltech

För additivt tillverkade delar beror materialegenskaper på processparametrar, pulveregenskaper, utskriftsstrategier och DfAM. På grund av materialkomplexiteten för 3D-utskrivna delar kan konventionella testmetoder ibland vara missvisande. Därför behövs anpassade testmetoder appliceras för att testa och verifiera funktionalitet för varje typ av komponent. Lämpliga testmetoder ska därför att utvärderas.

Strukturell karakterisering av 3D-printade delar

Karakterisering av utskrivna delar kan delas in i tre kategorier:

Simulering: (Förarbete, icke-destruktiv), kan bestämma komponentens styrka och aspekter för utskrift. Används ofta som en del i iterativ loop under designfasen

Topologisk/Morphologisk: (form) Får de tillverkade komponenterna avsedd form?

Mekaniskt: Vad får den utskrivna komponenten för prestanda?

Undersökning av värmebehandling för AlSi10Mg och 316L

I en rapport från FMT har dragprovningar gjorts på värmebehandlade och icke värmebehandlade provstavar. Analyserna visar att tillverkning och testning av endast en serie provstavar inte är tillräckligt. I något fall (med vissa valda parametrar) visade det sig vid inspektion att det fanns fickor med osmälta korn inuti strukturen, något som tros orsakas av otillräcklig beläggning av pulver. Värmebehandling minskar spänningar från tillverkningen, något som ökar brottgräns och seghet, men minskar sträckgräns.

 

 

janfrostevarg

Project coordinator