Första seminariet om additiv tillverkning inom den nya plattformen C3TS i norra Sverige

Den 20e september hölls ett seminarie om additiv tillverkning vid LTU, med professor Frank Brückner från Fraunhofer IWS som gästföreläsare. Generell och framtida utveckling om 3D-printing presenterades.

Under seminariet var det mycket information som presenterades och många frågor kring olika aspekter för 3D-printing i metaller, men även hybrida tillverkningsmetoder. Exempelrubriker är bl.a. material, mekaniska egenskaper, design, ekonomi etc.

 

janfrostevarg

Project coordinator