TEST

Image Credit: NASA/JPL-Caltech

For additiv produserte komponenter, varierer materialet avhengig av tykkelse på deler, strategi for printing og design for 3D-utskrift. På grunn av materialkompleksiteten til 3D-printede komponenter, kan konvensjonelle testmetoder være misvisende. Derfor må man bruke tilpassede testmetoder for å teste og verifisere funksjonalitet for hver type komponent. Riktig testmetode vil derfor bli vurdert.

Strukturell karakterisering av 3D-printede deler

Karakterisering på printede deler kan grovt deles inn i tre kategorier:

Simulering: (Pre-bygging, ikke-destruktiv), bestemmer styrke på komponentene og aspekter for printing. Brukes ofte som et iterativt løkkeverktøy under designfasen.

Topologisk/Morfologisk: (form) Produsert komponent har tiltenkt form?

Mekanisk: Hva er ytelsen til den produserte komponenten?

Undersøkelse av varmebehandlinger for AlSi10Mg og 316L

I en rapport fra FMT ble strekkprøver av der laget på varmebehandlede og ikke-varmebehandlede teststenger. Fra analyse blir det tydelig at behandling av en serie teststenger ikke er representativt. Inspeksjon avdekket umeltede pulverpartikler som ble igjen inne i strukturen. Dette forårsakes i sin tur av utilstrekkelig lagrekontering. Varmebehandling reduserer stress fra bygningen, øker bruddbelastningen og spesielt seighet, men senker strekkstyrken

albaramustafa