Første seminar for additiv produksjon. Ny plattform for AP i Nord-Sverige

Den 20ende September ble et seminar for industrien innenfor additiv produksjon holdt på LTU, med professor Frank Brückner fra Fraunhofer IWS som gjestetaler. Generell og fremtidige utviklinger innenfor 3D-printing ble adressert.

I løpet av seminaret ble mye informasjon og flere spørsmål fra flere aspekter i industrien dekket, også hybride tilnærminger. Eksempler av samtaleemner er prosessering, materialer og deres egenskaper, design, økonomi osv.

 

albaramustafa