C3TS

«Metal AP gir spesielt imponerende innspill til sluttproduksjonen»

«De tilbyr ofte lignende eller bedre materialegenskaper enn deler laget med konvensjonelle prosesser»

«Ideelt for høyverdig, lavvolum produksjon av komplekse deler»

«Gratis kompleksitet»

Hva er 3D-printing?

Additiv produksjon (AP), også kalt 3D-printing, har potensial til å endre hvordan produksjonsindustrien opererer. Dette gjelder spesielt når konkurranseevnen ligger i stor grad innenfor korte serier og høykvalitetsprodukter. Material blir gradvis lagt til for å danne en ny del eller en komponent, i stedet for konvensjonelle subtraktive metoder som kutting, boring eller fresing

Hva involverer 3D-printing

3D-printing steps

Når er 3D-printing nyttig?

  • Struktur design over flere skalaer: Avansert geometrier (Strukturer ellers ikke mulig å lage)
  • Topologi optimalisering, bærekraft og avfall reduksjon: Smarte geometrier (Spare materiale på grunn av beregnede kraftfordeling)
  • Delekonsolidering og lagerreduksjon: Redusert kompleksitet av monteringsdeler (færre deler i stedet for mange sammenstillede), mindre gjenstander som trengs for produksjon eller lagring
  • Fleksibel produksjon, ledetidsreduksjon og design for massetilpasning: Reduksjon av kostnad og tid ved produksjon av tilpassede deler eller komponentforbedringer
  • Distribuert produksjon: Produser deler der det trengs, i stedet for sentraliserte produksjonslinjer, f.eks. reservedeler på eksterne lokasjoner
  • Eliminering av verktøy: Sammenlignet med noen andre teknikker (for eksempel støping eller sprøytestøping)
  • Redusert materiale (hul eller med støttestrukturer)
    • Sammenlignet med tradisjonell produksjonsteknikk hvor mye materiale fjernes ved f.eks. Kutting eller fresing for å forme deler, AP-teknikker gir lite avfall. Les denne  report . for mer informasjon.

 

Collaborative project (2017-2019)

IInteressert i 3D-printing i metal? Videre industrielt samarbeid ønsket! Alle selskaper i regionen er velkommen til å kontakte oss

C3TS står for (klikk for side):  Create (DfAM)3D-print (Processing)Test (Verification)Sell (Economy and market)

 

Contact information

I dette prosjektet brukes SLM (Selektiv lasersmelting, en pulverlag-fusjonsprosess), DMD (Direkte Metal Deposisjon) med laser, tråd eller blåst pulver, i samarbeid med universiteter som er medlemmer av prosjektet og (først og fremst) andre regionale bedrifter for printing av 3D komponenter. InterregNord-regionen er den nordlige delen av Skandinavia, som illustrert nedenfor. Et mål for prosjektet er å introdusere og generelt øke bevisstheten om 3D-printing som en moderne, fleksibel og konkurransedyktig produksjonsteknikk.

InterregNord_Karta

Forskningsemner i C3TS

Utvikle CYCLAM (laser drevet reCYCLing for additiv produksjon)

Utvikle grunnleggende AP-behandling

Utvikle skreddersydde hurtige testmetoder for skreddersydd AP-produserte deler

Utvikle markedsmodeller for små og mellomstore bedrifter som søker AP

Liste over eventer

20/9 2018: 1st Additive manufacturing seminar – New platform for AM in Northern Sweden

30/5 Project introduction at the «FMT days» seminar in Nivala

Prosjektrelaterte rapporter

 

I media

Finland

Sverige

albaramustafa