C3TS

”Erityisesti metallin ainetta lisäävä valmistus tekee vakuuttavaa läpimurtoa lopputuotannossa”
”Ne monesti tarjoavat samanlaisia tai parempia materiaaliominaisuuksia kuin perinteisillä menetelmillä valmistetuissa osissa”
”Se on ideaali korkeatasoiselle, pienellä tilavuudella valmistettaville monimutkaisille osille”
”Monimutkaisuutta ilmaiseksi”

Mitä on 3D-tulostaminen?

Ainetta lisäävällä valmistuksella (Additive Manufacturing, AM), joka tunnetaan myös 3D-tulostamisena, on potentiaalia muuttaa valmistusteollisuuden toimintatapoja. Tämä pätee erityisesti silloin, kun kilpailukyky perustuu lyhyisiin sarjoihin ja korkealaatuisiin tuotteisiin. Materiaalia lisätään asteittain muodostaakseen uuden osan tai komponentin sen sijaan kuin käytettäisiin tavanomaisia vähennysmenetelmiä, kuten leikkausta, jyrsintää tai porausta.

Mitä 3D-tulostus sisältää?

3D-printing steps

Milloin on 3D-tulostus hyödyllistä?

  • Moniskaalainen rakenteen suunnittelu: Kehittyneet geometriat (Rakenteet joita olisi muutoin mahdotonta valmistaa)
  • Topologian optimisointi, kestävyys ja jätteen väheneminen: Järkevät geometriat (Materiaalin säästäminen laskelmoitujen voimanjakamisten ansiosta)
  • Osien yhteensovittaminen ja kaluston vähentäminen: Vähennetty monimutkaisuus osien yhteensovittamisessa (vähemmän osia monien koottujen sijaan), vähemmän tarvittavia esineitä valmistuksessa tai säilytyksessä
  • Ketterä valmistus, viiveen vähentäminen ja muotoilu massan kustomointiin: Kustannusten ja käytetyn ajan vähentäminen kustomoiden osien tai paranneltujen komponenttien valmistamisessa
  • Hajautettu tuotanto: Osia tuotetaan siellä missä niitä tarvitaan, eikä keskitetyissä tuotantolinjastoilla, esim. varaosia syrjäseuduilla
  • Työstämisen eliminointi: Verrattaessa joihinkin toisiin tekniikkoihin (esim. valumallinnuksessa ja ruiskupuristuksessa)
  • Vähennetty materiaali (ontto tai tukirakenteilla valmistettu)
    • o Verrattuna perinteisiin valmistustekniikkoihin, missä poistetaan paljon materiaalia esimerkiksi leikkaamalla ja jyrsimällä osien muodostuksessa, AM-tekniikka tuottaa vähän jätettä tai hukkamateriaalia. Lue lisää tästä raportista . 

Yhteistyöhanke (2017-2019)

Oletko kiinnostunut metallin 3D-tulostuksesta? Otamme mielellämme mukaan lisää yhteistyökumppaneita! Kaikki yritykset alueelta ovat tervetulleita keskustelemaan yhteistyöstä kanssamme.

C3TS tarkoittaa:  Create (DfAM)3D-print (Prosessointi)Test (Verifiointi)Sell (Talous ja markkinat)

Yhteystiedot

Tässä projektissa käytetään SLM:ä (Selective Laser Melting, jauhefuusioprosessi) ja DMD:tä (Direct Metal Deposition) yhteistyössä projektissa mukana olevien yliopistojen ja (ensisijaisesti) muiden alueen yrityksien kanssa metallin 3D-tulostuksessa. Interreg Nordin alueeseen kuuluu Skandinaavian pohjoiset seudut, niin kuin alla olevasta kuvasta voi nähdä. Projektin tavoite on lisätä alueella olevien yritysten tietoisuutta 3D-tulostuksesta modernina, joustavana ja kilpailukykyisenä valmistustekniikkana.

InterregNord_Karta

Tutkimusaiheet C3TS:ssä

CYCLAM:n (laserin käyttöön perustuva kierrättäminen ainetta lisäävässä valmistuksessa) kehittäminen
Ainetta lisäävän prosessin perusteiden kehittäminen
Räätälöityjen nopeiden testimenetelmien kehittäminen tulostetuille osille
Markkinamallien kehittäminen Pk-yrityksille, jotka soveltavat 3D-tulostamista

Lista tapahtumista

20/9 2018: 1st Additive manufacturing seminar – New platform for AM in Northern Sweden

30/5 Projektin esittely FMT-päivänä Nivalassa

Project related reports

In media

Finland

Sweden

janfrostevarg

Project coordinator